Иргэдийг хүлээж авч уулзах албан тушаалтан

ГАЗРЫН  ДАРГА, АХЛАХ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ

НАРЫН ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

 

 

АЛБАН ТУШААЛ, НЭР

ӨДӨР, ГАРИГ ХҮЛЭЭН АВАХ ЦАГ
1  Дарга, хошууч С.Лхагвасүрэн Ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00
2 Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Ц.Эрэвгийлхам Ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00
3 Цагдан хорих байрны дарга,

дэд хурандаа Ц.Нямсүрэн

Ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00
4 Нягтлан бодогч, Ц.Цогзолмаа Ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00
5 ХӨТЯЭАХариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Г.Алтангэрэл Ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00
6 23-р тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч  Б.Зэндмэн Ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00
7 24-р тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч М.Орхон Ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00
8 25-р тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч  Т.Жайнагүл Ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00
9 26-р тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Б.Тайванбаатар Ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00
10 Тоо бүртгэлийн туслах,

ахлах дэслэгч Б.Ундрахзаяа

Ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00

Жич: Тус алба нь баасан гариг бүрийн 09:00 цагаас12:00 цаг хүртлэх хугацаанд албан хаагчдийн дунд албаны мэдээлэл, сургалтын цагтай болно.

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР