Ажлын байрны сул орон тоо

            Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт эмч 1, хуяглан хүргэлтийн жолоочын 1 сул орон тоонд ажлын байрны шаардлага хангасан иргэнийг сонгон шалгаруулж авах тул сонирхосон иргэд тус газарт холбогдох материалаа бүрдүүлж өгнө үү.

Жич: Жолоочын ажлын байранд “D” ангилалын эрхтэй 5-аас доошгүй жил тухайн мэргэжлээр ажилласан байх, эмчийн ажлын байранд, эмчлэх эрхийн бичигтэй тухайн мэргэжлээр 3 аас доошгүй жил ажилласан байх.

Шаардлагатай мэдээллтйг 70522643, 96666305 дугаарын утаснаас тодруулан авна уу.

Leave a Reply

Your email address will not be published.