Хуулийн байгууллагуудын спортын цомын эзэн боллоо

Дорноговь аймаг дахь хууль сахиулах чиг үүргийн байгууллагуудын төрийн албан хаагчдын дунд 2020 оны 09-р сарын 04-ны өдөр Дорноговь аймаг дахь цагдаагийн газраас спортын хуулийн байгууллагын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион явуулсанд Аймгийн ЗДТГ-ын хуулийн хэлтэс, Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Шүүхийн шинжилгээний алба, Тагнуулын хэлтэс, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Прокурорын газар зэрэг байгууллагын тамирчид оролцон мини хөлбөмбөг, снукер биллярьд, элсний волейбол 3-н төрөлт тэмцээнд Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар нийлбэр дүнгээр “Тэргүүн” байр эзэлж өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, шилжин явах цомын эзэд боллоо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button