Дорноговь аймгийн сумдын хууль зүйн мэргэжилтэнүүдэд “Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх хамтын ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг зохион явууллаа.

Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр  Дорноговь аймгийн сумдын хууль зүйн мэргэжилтэнүүдэд “Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх хамтын ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг зохион явууллаа.

DSC_7238 DSC_7237 DSC_7235 DSC_7234