“ТҮЦ” машинаас “шүүхийн шийдвэрээр иргэн, хуулийн этгээдэд төлбөргүй болох тодорхойлолт” авах боломжтой боллоо.

TUTS