дуудлага худалдаа

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын 1-р баг Данзанваанчигийн 12-13 тоотод байрлалтай, улсын бүртгэлийн Ү-0713000593 дугаартай 64 мкв талбайтай хувийн сууц дуудах анхны үнэ 16.578.747 төгрөг,

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын 1-р баг Данзанваанчигийн 12-13 тоотод байрлалтай, улсын бүртгэлийн Ү-0713001631 дугаартай 70 мкв талбайтай хувийн сууц дуудах анхны үнэ 18.133.004 төгрөг,

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын 1-р баг Данзанваанчигийн 12-13 тоотод байрлалтай, улсын бүртгэлийн Ү-0713004449 дугаартай 48 метр куб талбайтай гүний өрмийн худаг, Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын 1-р баг Данзанваанчигийн 12-13 тоотод байрлалтай, улсын бүртгэлийн Г-0713000598 дугаартай 2060 мкв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай өмчлөлийн газар дуудах анхны үнэ 27.651.456 төгрөгөөр 2018 оны 09-р сарын 14-ний өдрийн 14 цагт анхны албадан дуудлага худалдаа явагдана.

Оролцохыг хүссэн иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 102 тоотод дэнчинг хүлээн авч, бүртгэх болно. Холбоо барих утас:89086023

 

Оролцогчдын бүрдүүлэх материал

  1. Иргэний үнэмлэх, /түүнтэй адилтгах баримт бичиг/ нотариатаар баталгаажуулсан. Аж ахуй нэгж бол Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ нотариатаар баталгаажуулсан.
  2. Дэнчингийн мөнгө /дуудах анхны үнийн 10%-тай тэнцэх/

 

20170907_095726 20170907_100219 20170907_101307 20170907_100652 20170907_100706