УДИРДАХ АЛБА ХААГЧИД

Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга

Овог, нэр: У.Энхтүвшин

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Дэд хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд

   

Цагдан хорих байрны дарга

Овог, нэр: Н.Чинбаяр

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Ахлах дэслэгч

Боловсролын байдал: Магистр

  

Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч

Овог нэр: Б.Халиун

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Ахлах дэслэгч

Боловсролын байдал: Магистр
 

Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч

Овог, нэр: Д.Батням

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Дэслэгч

Боловсролын байдал: Магистр