Зар

эд хөрөнгө худалдан борлуулах тухай

Шүүхийн шийдвэрээр төлбөрт хураагдсан доорх кабелийн телевизийн тоног төхөөрөмжийг худалдана

  1. 25 ширхэг моделатер нэг бүрийн үнэ 120,000 төгрөг
  2. 2 ширхэг нэгтгэгч моделатер нэг бүрийн үнэ 150,000 төгрөг
  3. 11 ширхэг ddish TV-ийн хүлээн авагч нэг бүрийн үнэ 145,000 төгрөг
  4. 8 ширхэг орос суваг хүлээн авагч нэг бүрийн үнэ 35,000 төгрөг
  5. 1 ширхэг өсгөгч 150,000 төгрөгөөр тус тус зарна утас:89086025

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.