Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион явууллаа

 Байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд хүргэх, сурталчлах зорилгоор Дорноговь аймгийн төв талбайд зохион явуулсан “Иргэн төвтэй соён өдөрлөг”-т тус газраас 12 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй оролцож иргэдэд байгууллагын үйл ажиллагаа сурталчлахын зэрэгцээ үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж нийт 167 иргэнд өр төлбөртэй эсэх лавлагааг гарган өгч Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллах хүсэлтэй Дотоод хэргийн их сургуультай хамтран зохион явуулдаг харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх сургалтад хамруулахаар 1 иргэний холбогдох материалыг хүлээн авч байгууллагын онцлог, ажиллах орчин нөхцөлийг танилцуулан ажиллалаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button