Тогоочын ажлын байрны нөөцөд бүртгэнэ

download

Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар нь тогооч ажлын байранд нөөц бүрдүүлэх зорилгоор шаардлага хангасан иргэдийг Хууль сахиулахын их сургуультай хамтран зохион байгуулдаг “Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх сургалтанд  хамруулна.

Шаардлагатай мэдээллийг – 88302266 дугаарын утаснаас тодруулна уу.