ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ХОЁР ДАХЬ АЛБАДАН

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгийн ХОЁР дахь албадан дуудлага худалдааг 2020 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 14 цаг 30 минутанд тус газрын хурлын танхимт зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2020 оны 9 дүгээр 17-ны өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 108 тоот өрөөнд бүртгэж дэнчиг хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

Д/ДХөрөнгийн хаяг, мэдээлэлИргэний хуулийн 177 дугаар зүйлийн 177.4-д  заасан санал болгох доод үнийг тохиролцсон болон Үнэлгээчний тогтоосон зах зээлийн үнийн 50 хувьХариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгчийн утасны дугаар
Орон сууц, газар, барилга, байгууламж
1          Дорноговь аймаг, Сайншанд сум 3-р баг, Мааньзав гудамж, 30-06 тоотод байрлах 40 мкв талбайтай, улсын бүртгэлийн Ү-0713004901 дугаартай 1 өрөө орон сууц,  20.000.000 төгрөг        Дэслэгч Б.Зэндмэн 89086023

Оролцогчдын бүрдүүлэх материал:

  1. Иргэний үнэмлэх /түүнтэй адилтгах бичиг баримт/ нотариатаар баталгаажуулсан

Аж ахуй нэгж бол Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ нотариатаар баталгаажуулсан

  • Дэнчингийн мөнгө /дуудах анхны үнийн 10 хувьтай тэнцэх / тус газрын дансанд дуудлага худалдаа явагдахын өмнөх өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд тушаах

          Дорноговь аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

Хаяг: Дорноговь аймаг Сайншанд сум 6-р баг Шинэ зуун гудамж

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button