Дуудлага худалдааны зар

Дорноговь аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах хөдлөх эд хөрөнгийг үнэ хаялцуулах албадан дуудлага худалдааг зохион байгуулна. Үүнд. 1. “Midea” маркын хагас автомат угаалгын машин анхны үнэ 175.000 төгрөг

  1. “Samsung” маркын шарах шүүгээ анхны үнэ 91.000 төгрөг
  2. “Midea” маркын хөргөгч анхны үнэ 210.000 төгрөг
  3. “Maestro” маркын шарах шүүгээтэй плитка анхны үнэ 455.000 төгрөг
  4. Номын шүүгээ анхны үнэ 210.000 төгрөг
  5. “Hp” маркын өнгөт принтер анхны үнэ 105.000 төгрөг
  6. “ТСL” маркын 48 инчийн LED зурагт анхны үнэ 979.300 төгрөг
  7. Хувцасны модон шүүгээ 3 ширхэг, нэг бүрийн үнэ 350.000 төгрөгөөр 2018 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 10 цагт Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын хурлын танхимд явагдах тул дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн иргэн 2018 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Дорноговь аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх газрын 102 тоот өрөөнд дэнчинг хүлээн авч, бүртгэх болно.

Оролцогчдын бүрдүүлэх материал

  1. Иргэний үнэмлэх, /түүнтэй адилтгах баримт бичиг/ нотариатаар баталгаажуулсан. Аж ахуй нэгж бол Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ нотариатаар баталгаажуулсан.
  2. Дэнчингийн мөнгө /дуудах анхны үнийн 10%-тай тэнцэх/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.