Дуудлага худалдаа

Дорноговь аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх газраас Улсын бүртгэлийн Г-0713003348 дугаартай Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын 6 дугаар баг Дампилын 20-2006 тоот байрлалтай 564 мкв талбайтай өмчлөлийн газрыг үл хөдлөх эд хөрөнгийн хоёр дахь албадан дуудлага худалдаа 2018 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 14 цагт явагдах тул дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагыг 2018 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Дорноговь аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх газрын 102 тоот өрөөнд дэнчинг хүлээн авч, бүртгэх болно. Дээрх үл хөдлөх эд хөрөнгийн дуудах анхны үнэ 2.250.000 төгрөг. Утас:89086023                                                                                                                                                                             Оролцогчдын бүрдүүлэх материал

  1. Иргэний үнэмлэх, /түүнтэй адилтгах баримт бичиг/ нотариатаар баталгаажуулсан. Аж ахуй нэгж бол Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ нотариатаар баталгаажуулсан.
  2. Дэнчингийн мөнгө /дуудах анхны үнийн 10%-тай тэнцэх/

Leave a Reply

Your email address will not be published.