сургалт, мэдээлэл зохион явууллаа

2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч, ахлах дэслэгч Б.Янжинлхам Дорноговь аймгийн Цагдаагийн алба хаагчдад хорихоос өөр төрлийн ял болон албадлагын арга хэмжээ авсан шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэхэд цагдаагийн байгууллагатай хамтарч ажиллах эрх зүйн зохицуулалт сэдэвт мэдээлэл, хэлэлцүүлгийг зохион явууллаа

_DSC4058 - Copy (2) _DSC4059 - Copy (3)

Leave a Reply

Your email address will not be published.