Харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх сургалт

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор Хууль сахиулахын их сургуулийн харьяа Ахлагчийн сургуультай хамтран Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан бэлтгэх мэргэжлийн сургалт зохион байгууллагдана.

Иймд тус сургалтанд хамрагдан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад шинээр ажилд орох хүсэлтэй, доорх тавигдах шаардлага хангасан иргэдийг Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 202 тоот өрөөнд 2016 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2016 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд бүртгэж байна.

Эрэгтэй:

 • ШШГБ-д ажиллахыг сайн дураар хүссэн, 18 насанд хүрсэн Монгол улсын иргэн;
 • Ял шийтгэл эдлэж байгаагүй;
 • 35 хүртэлх настай;
 • Бие бялдарын зөв хөгжилтэй, 170 см-ээс доошгүй өндөртэй;
 • Биеийн ил гарах хэсэгт шивээсгүй, чих цоолоогүй;
 • Цэргийн жинхэнэ алба хаасан /1990 оны 05 дугаар сарын 06-нд төрсөн буюу түүнээс хойш төрсөн иргэдэд хамаарна/.

Эмэгтэй:

 • 30 хүртэлх настай;
 • Ял шийтгэл эдлэж байгаагүй эмч, эмнэлэгийн мэргэжилтэй иргэдийг бүртгэлд хамруулна.

Иргэдийн бүрдүүлэх материалын бүрдэл

 1. Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл;
 2. Төрийн албан хаагчийн анкет;
 3. Цахим үнэмлэх, боловсролын үнэмлэх, диплом, эрүүл мэндийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэр, цэргийн үүрэгтний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ, богино хэмжээний сургалтад хамрагдаж байсан бол сургалтын сертификатыг тус тус нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 4. Гурван үеийн түүх намтар;
 5. Цээж зураг /3х4, 4х6 хэмжээтэй тус бүр 2 хувь/;
 6. Оршин суугаа баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
 7. Урьд ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт /цэргийн байууллагад ажиллаж байсан бол албан тушаалтны цолны архивын лавлагаа/
 8. Эмнэлэгийн мэргэжилтэн бол мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл.

                                                              Холбоо барих утас: 91911027

Anything write my essay for me I can prepare ahead essaydragon.com of time to save time during the school day I will try to get done.

Leave a Reply

Your email address will not be published.