ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АНХНЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгүүдийг анхны албадан дуудлага худалдаанд 2019 оны 7 дугаар сарын 30-ны өдрийн 11цаг 00 минут, 14 цаг 00 минутанд тус тус Дорноговь аймаг дахь ШШГГазрын хурлын танхимд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны 7 дугаар 29-ны өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд 102 тоот өрөөнд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна.
Д/Д Хөрөнгийн хаяг, мэдээлэл Иргэний хуулийн 177 дугаар зүйлийн 177.1-д заасан санал болгох доод үнийг тохиролцсон болон үнэлгээчний тогтоосон зах зээлийн үнийн 70 хувь Хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгчийн утасны дугаар
Орон сууц, барилга, байгууламж
1 Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сум 2-р баг Өнгөт бригад гэх газар байрлах 2721 мкв талбайтай улсын бүртгэлийн Ү-0703000073 дугаартай 11 ширхэг /объект/ үл хөдлөх 111,051,845 төгрөг Б.Тайванбаатар 89086026
2 Дорноговь аймгийн Сайншанд сум 2-р баг 30 дугаар байрны 27 тоотод байрлах 78 мкв талбайтай улсын бүртгэлийн Ү-0713003998 дугаартай 2 өрөө орон сууц 49,806,823 төгрөг Б.Тайванбаатар 89086026
3 Дорноговь аймгийн Сайншанд сум 2-р баг, Энхтайваны гудамж 14-р хэсэг, 42-р байр 85 хувийн гүйцэтгэлтэй 360 мкв талбайтай улсын бүртгэлийн Ү-0713005124 дугаартай 2 давхар орон сууц 156,088,951 төгрөг Б.Тайванбаатар 89086026
Нийт 316,947,619 төгрөг

Оролцогчдын бүрдүүлэх материал:
1. Иргэний үнэмлэх /түүнтэй адилтгах бичиг баримт/ нотариатаар баталгаажуулсан
Аж ахуй нэгж бол Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ нотариатаар баталгаажуулсан
2. Дэнчингийн мөнгө /дуудах анхны үнийн 10 хувьтай тэнцэх / тус газрын дансанд дуудлага худалдаа явагдахын өмнөх өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд тушаах
Цахим хаяг: www.dornogovi.cd.gov.mn
Дорноговь аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
Хаяг: Дорноговь аймаг Сайншанд сум 6-р баг Шинэ зуун гудамж
Харилцах утас: 89086314