Дорноговь аймгийн багийн дарга, багийн ажлын албаны мэргэжилтэнүүдэд сургалт зохион явууллаа

Дорноговь аймгийн багийн дарга, багийн ажлын албаны мэргэжилтэнүүдэд “Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх хамтын ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр зохион явууллаа.

_DSC7285 _DSC7292_DSC7289