Прокурорын байгууллагатай хамтарсан зөвлөлгөөнийг зохион явууллаа

Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, аймгийн Прокурорын газартай хамтарсан ажил хэргийн уулзалт, зөвлөлгөөнийг 2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр тус газрын хурлын танхимд хорих болон хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллаагаа, зөрчлийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны чиглэлээр зохион байгуулж, тулгамдаж байгаа, цаашид анхаарах асуудлаа ярилцан 2019 онд ажиллах чиглэлээ тодотгон, үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль, журмыг нэг мөр ойлгож хэрэглэхэд голлон анхаарч, ажил хэргийн уулзалт зөвлөгөөнийг амжилттай зохион явуулсан.

_DSC6630