Зар

      Дорноговь аймаг дахь ШШГГ-ын  25 дугаар тойрогт шүүхийн шийдвэрээр төлбөрт

хураагдсан дараах эд үйлийг худалдан борлуулна:

Нэр төрөл Хэмжих нэгж тоо Нэгжийн үнэ төгрөгөөр Нийт үнэ, төгрөгөөр тайлбар

1

Солонгос обой 15*1

ш

50 15 000 750 000 Шинэ /олон төрлийн өнгө/
2

Солонгос обой 30*1

ш 9

18 000

162 000

Шинэ /олон төрлийн өнгө/

Нийт дүн

912 000

                                                                                             Холбоо барих утас: 89086025

                                                        IMG_0045