ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АНХНЫ АЛБАДАН

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгийн анхны албадан дуудлага худалдааг 2020 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн 15 цаг 00 минут Дорноговь аймаг дахь ШШГГазрын хурлын танхимд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2020 оны 8 дугаар 27-ны өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд 108 тоот өрөөнд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна.

Д/ДХөрөнгийн хаяг, мэдээлэлИргэний хуулийн 177 дугаар зүйлийн 177.1-д заасан санал болгох доод үнийг талуудын харилцан тохиролцож тогтоосон зах зээлийн үнийн 70 хувьХариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгчийн утасны дугаар
1          Дорноговь аймаг, Сайншанд сум 4-р баг, СОТ-ын гудамж, 10-02 тоотод байрлах 87.3 мкв талбайтай, улсын бүртгэлийн Ү-0713002718 дугаартай 3 өрөө орон сууц,  12.480.369 төгрөг        Дэслэгч Б.Тайванбаатар 89086026

Оролцогчдын бүрдүүлэх материал:

  1. Иргэний үнэмлэх /түүнтэй адилтгах бичиг баримт/ нотариатаар баталгаажуулсан

Аж ахуй нэгж бол Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ нотариатаар баталгаажуулсан

  • Дэнчингийн мөнгө /дуудах анхны үнийн 10 хувьтай тэнцэх / тус газрын дансанд дуудлага худалдаа явагдахын өмнөх өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд тушаах

          Дорноговь аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

Хаяг: Дорноговь аймаг Сайншанд сум 6-р баг Шинэ зуун гудамж

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button