“Сахилга ёс зүй, цэрэгжилч, жагсаалч байдал”-ыг сайжруулах аяны хүрээнд

11040624_1651763055071203_9143008562799820767_n

  Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба нь ШШГЕГазрын даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/184 тоот тушаалаар зарласан “Сахилга ёс зүй, цэрэгжилч, жагсаалч байдал”-ыг сайжруулах аяны хүрээнд Албаны даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн тушаал гарган тус албаны хэмжээнд “Сахилга-ёс зүй, цэрэгжилт, жагсаалч байдал”-ыг сайжруулах 1 сарын аяныг зарлан энэ ажлын хүрээнд албаны бэлэн байдал, аранзны үзлэг, жагсаалын бэлтгэл зэрэг арга хэмжээнүүдийг өдөр бүр зохион байгуулж ажиллаж байна.
2015 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 06 цагт түргэн цугларалт зарлан албан хаагчдын бэлэн байдлыг шалгаж, аранзны үзлэг хийж ажиллалаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published.