Зар

Сум дундын 8 дугаар шүүхийн 2012 оны 01 дүгээр 30-ны өдрийн 23 дугаар шүүхийн шийдвэрээр Аюуш овогт Гаваагийн Батцэнгэл /ЕЭ79072277/-ээс 1 /нэг/ хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулж Мөр овогт Мөнхөөгийн Уранчимэгт олгохоор шийдвэрлэгдсэн.

Шийдвэрийн дагуу 2016 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдөр Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дансанд 299.800 төгрөг тэтгэлэг төлөгч Г.Батцэнгэлээс төлөгдсөн байгаа тул тэтгэлэг авагч Говьсүмбэр аймгийн 3 дугаар баг 2-2-22 тоотод оршин суугч Мөнхөөгийн Уранчимэг та иргэний үнэмлэхтэйгээ ирж, хүсэлт гарган тэтгэлгийн мөнгөөавна уу. Хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч М.Баясгалан утас 89086023

Leave a Reply

Your email address will not be published.