Хүний нөөцийн заавар

Бүрдүүлэх материалын талаарх

Хүний нөөцийн заавраас 1.1.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллахыг сайн дураар хүссэн, 18 насанд хүрсэн Монгол Улсын иргэн; 1.2.тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт оршин суугаа хаягийн бүртгэл бүхий иргэний үнэмлэхтэй; 1.3.ял шийтгэл эдэлж байгаагүй; 1.4.офицерын албан тушаалд 35 ба түүнээс доош ...

Дэлгэрэнгүй »